Naujienos
Sugriežtėjo pasėlių deklaravimas 2017-04-12

Šiemet vadinamųjų „sofos“ ūkininkų – žemės savininkų, kurie nors ir turi ūkininko pažymėjimus, ima išmokas, tačiau apie žemdirbystę nesvarsto, – laukia naujovė: pateikdami paraišką, jie patvirtins, kad žino ir įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba.
 

Todėl Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA) paprašius, pareiškėjas turės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. Žemės ūkio veiklą bus galima įrodyti vienu iš kelių ŽŪM nurodomų būdų, t.y.:

  • jei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir kitų žemės ūkio mašinų);
  • arba jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG (sutartinis gyvulys) hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų vidurkio santykis);
  • arba žemės ūkio produkcijos realizavimo arba žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo arba žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentais.
  • seniūnijos pažyma apie žemės dirbimą jau nebus vadovaujamasi.
     

     

Šaltinis: www.delfi.lt/verslas/kaimas/sofos-ukininku-laukia-permainos.d

Sugriežtėjo pasėlių deklaravimas