Naujienos
Ūkininkams unikali galimybė į savo valdas nemokamai atsivesti plačiajuostį internetą. 2017-04-13

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI ANTRASIS PRIP PROJEKTO ETAPAS (PRIP-2)
 Projekto metu prie šviesolaidinio RAIN tinklo bus prijungta apie 400 žemės ūkio institucijų ir organizacijų, gamybos ir perdirbimo įmonių, kaimo bendruomenių bei stambiausių žemės ūkių.
 
Projekto „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (toliau PRIP-2) įgyvendinimo metu bus įrengta apie 340 km plačiajuosčio ryšio linijų, jų prieigos terminaliniai mazgai ir kita įranga reikalinga kokybiškoms didmeninėms ryšio paslaugoms teikti. Sukūrus PRIP-2 plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, bus teikiama atvira didmeninė prieiga e. ryšių operatoriams, kurie galės prijungti savo prieigos infrastruktūrą (t. y. „paskutinės mylios“ tinklo segmentą) ir teikti naujos kartos prieigos ryšio paslaugas galutiniams vartotojams. Veiklos srities įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra paskatins e. ryšių operatorius investuoti į „paskutinę mylią“ vietovėse, kurios iki tol rinkos dalyviams buvo ekonomiškai nepatrauklios. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugų galutiniams ryšio vartotojams neteiks.
 
Infrastruktūra bus kuriama ten, kur jos nėra ar artimiausiu metu neplanuojama sukurti. Bendras nagrinėjamų prijungti gyvenviečių ir objektų sąrašas pateikiamas čia. Sukurtu tinklu paslaugos operatoriams bus teikiamos pagal Susisiekimo ministro įsakymu nustatytus tarifus.
 
Pirmuoju PRIP projekto etapu įgyvendintu 2014 – 2015 m. buvo suprojektuota ir nutiesta daugiau kaip 485 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir viso prijungti 432 objektai, į 339 iš jų operatoriai jau teikia paslaugas.
 
Pirmieji projekto PRIP-2 paruošiamieji ir linijų projektavimo darbai jau pradėti vykdyti šiemet, o numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga - 2018 m. rugsėjo 7 d.

 

 

Daugiau info:

www.placiajuostis.lt/lt/naujienos/pradedamas-igyvendinti-antrasis-ppip-projekto-etapas-prip-2-127

Ūkininkams unikali galimybė į savo valdas nemokamai atsivesti plačiajuostį internetą.